SPORTS

MEDICINE (SM)

Kiropraktisk Behandling/Sports Medicine


35-45 min


Personlig undersökning/analys, diagnostik och behandling. Vid behov hjälp med övningar för att effektivisera behandlingen, få längre hållbarhet och motverka att smärtan/besvären kommer tillbaka.

Pris: 800/900 SEK (återbesök/nybesök)Akuttid helg: 1200 SEK

Diagnostiskt Ultraljud


35-45 min


Klinisk undersökning och undersökning med Ultraljud. Effektiv diagnostik gällande muskel- och senskador samt diagnostik av andra strukturer i och runtomkring leder. Ej undersökning av skelettskador eller ryggrad. Pris: 900 SEK

Rehabilitering/Sports Medicine


45-60 min


Rehab- eller prehabträning tillsammans med TPC (Therapist Personal Coach). Hjälper dig att rehabilitera eller förbygga skada/skador med individ- och nivåanpassad träning.Pris: 1000 SEK

Nulägesanalys


60-75 min


Manuell undersökning av fotled, knäled, höftled, ryggrad, skulderblad, axelled, armbågsled, axelled. Diagnostiskt ultraljud på höftled och axelled. Praktiska övningar i Studion för att se funktion, eventuella begränsningar och kompensatoriska rörelsemönster. Analysen är smärtfri och kräver minimal ansträngning från dig som klient. Det viktigaste för oss är att hitta ditt nuläge för att kunna hjälpa dig att utvecklas och prestera.


Effektivitet, långsiktighet och hållbarhet - träna för livet!Pris: 1500 SEK

Djupgående Idrottsmassage


25-55 min


Djupgående massage för dig som behöver ökad cirkulation, uppmjukning av stela, spända och trötta muskler. Efter behandlingen får du vid behov kompletterande rörlighetsövningar.