Personal Coaching (PC)

Personlig Coachning innebär inte bara en träningspartner som räknar dina repitioner eller skriker när du är för lat. Det är ett hjälpmedel som ska vägleda dig till tydligt uppsatta mål, bra val och hållbarhet i livet.Ta med dig din hälsa i det naturliga åldrandet!Använd våra Personliga Coacher (PC) och träna effektivt, roligt och hållbart för att kunna leva mycket och länge!Personlig Coach (PC) eller Terapeutisk Personlig Coach (TPC)

 

Personlig Coach är våra medarbetare som gått en tränar- eller PT-utbildning. Vi hjälper dig att göra en nulägesanalys, sätta upp tydliga mål och planerar din träning. Vi hjälper dig gärna att strukturera din aktivitetsnivå mellan träningspassen i Studion samt rådgiver dig i din kosthållning.


Terapeutisk Personlig Coach är våra medarbetare med längre medicinsk grundutbildning där man erhållit en legitimation från Socialstyrelsen. Därefter har personen genomgått en tränar- eller PT-utbildning. Dessa Coacher har mycket hög kompetens inom idrottsskador/smärtor/besvär och träning i en kombination.